Thống nhất trình Quốc hội cho phép 4 Luật có hiệu lực từ ngày 01/8

07:09 14/06/2024
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8 thay vì 01/01/2025.

Có hiệu lực sớm sẽ khơi thông nguồn lực

Chiều 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8 thay vì 01/01/2025.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ảnh: quochoi.vn.

Chính phủ nhận định, việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn sẽ khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS cũng có thể thực hiện được ngay mà không cần hướng dẫn chi tiết. Khi hiệu lực của Luật Kinh doanh BĐS thay đổi, cần thiết phải sửa đổi hiệu lực của Luật Các tổ chức tín dụng. Việc này để bảo đảm áp dụng đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ khi nhận tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: quochoi.vn.

Với các quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&MT, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tác động những vướng mắc có thể phát sinh.

Chính phủ cũng giao các cơ quan có phương án phù hợp thể chế hóa trong Luật, nhằm bảo đảm không gây khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý đất đai, nhà ở, thị trường BĐS; bảo đảm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ về đất đai, nhà ở, thị trường BĐS.

Về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn, Chính phủ khẳng định có đầy đủ cơ sở để các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai thi hành khi các Luật có hiệu lực từ ngày 01/8.

Bảo đảm chất lượng các văn bản hướng dẫn

Kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, qua thảo luận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương sớm ban hành và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành Luật từ ngày 01/8/2024. Rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng Luật, giữa các Luật và hệ thống pháp luật. Nhận diện rõ, đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian, hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các Luật để có giải pháp kiểm soát và khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: quochoi.vn.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần cam kết và có chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội và nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các Luật như thuyết minh trong Tờ trình của Chính phủ. Không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm.

Không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển. Không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tín dụng dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, đối với một số ý kiến cụ thể của UBTVQH, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật trình UBTVQH, Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan thẩm tra chính thức dự án Luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, theo thủ tục rút gọn.

Tổng thư ký Quốc hội xây dựng báo cáo Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình kỳ họp, bố trí thời gian trình bày dự thảo Luật trước Quốc hội, thảo luận Tổ, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua dự án Luật cho phù hợp và đúng quy định.

Bình luận