THÔNG TIN TOÀ SOẠN

Tạp chí Xây dựng - ISSN 2734-9888

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Chủ tịch hội đồng: TS Lê Quang Hùng
Thường trực Hội đồng: PGS.TS Vũ Ngọc Anh
Thành viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh
GS.TS.KTS Nguyễn Tố Lăng
GS.TS Trịnh Minh Thụ
GS.TS Phan Quang Minh
PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
PGS.TS Phạm Minh Hà
PGS.TS Lê Trung Thành
TS Nguyễn Đại Minh
TS Lê Văn Cư
TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Thái Bình
binhnt@tapchixaydung.vn
BAN ĐIỆN TỬ - bandientu@tapchixaydung.vn
Phó Tổng biên tập: Phạm Văn Dùng
0913372777 - dungpv@tapchixaydung.vn
BAN BIÊN TẬP - banbientap@tapchixaydung.vn
Trưởng ban: Lý Ngọc Thanh
0913300375 - thanhln@tapchixaydung.vn
BAN TRỊ SỰ - bantrisu@tapchixaydung.vn
Phó trưởng ban phụ trách: Nguyễn Thị Quỳnh Phương
0983187219 - phuongntq@tapchixaydung.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM
Phó trưởng Văn phòng phụ trách: Nguyễn Thị Kiên
0988319000 - kiennt@tapchixaydung.vn

Trụ sở

Tòa soạn: 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Email: toasoan@tapchixaydung.vn