THÔNG TIN TOÀ SOẠN

Tạp chí Xây dựng - ISSN 2734-9888

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Chủ tịch hội đồng: TS Lê Quang Hùng
Thường trực Hội đồng: PGS.TS Vũ Ngọc Anh
Thành viên: GS.TS Nguyễn Việt Anh
GS.TS.KTS Nguyễn Tố Lăng
GS.TS Trịnh Minh Thụ
GS.TS Phan Quang Minh
PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
PGS.TS Phạm Minh Hà
PGS.TS Lê Trung Thành
TS Nguyễn Đại Minh
TS Lê Văn Cư
TỔNG BIÊN TẬP:
Nguyễn Thái Bình (Hải Anh)
binhnt@tapchixaydung.vn/ binhbobo2004@gmail.com
0912 126 800
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:
Phụ trách Ban Điện tử
Phạm Văn Dùng (Công Dũng)
dungpv@tapchixaydung.vn/ congdungpl@gmail.com
0913 372 777
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:
Phụ trách Ban Biên tập
Lý Ngọc Thanh (Ngọc Lý)
thanhln@tapchixaydung.vn/ hoacamtu.14976@gmail.com
0913 300 375
BIÊN TẬP VIÊN CAO CẤP:
Nguyễn Hoàng Linh (Minh Vân)
hoanglinhnql@gmail.com
0912 907 537
BAN BIÊN TẬP - banbientap@tapchixaydung.vn
Phó trưởng ban:
Nguyễn Thị Thu Thủy (Kỳ Anh)
thuyntt@tapchixaydung.vn/ thuthuybxd@gmail.com
0904 222 336
Họa sĩ:
Nguyễn Thạc Cường (Thạc Khôi)
cuongnt@tapchixaydung.vn/ thaccuongtcxd75@gmail.com
0988 484 948
Biên tập viên:
Trần Thu Thảo (Thuý Vy)
thaott@tapchixaydung.vn/ thuthaopt85@gmail.com
0917 959 226
BAN ĐIỆN TỬ - bandientu@tapchixaydung.vn
Phó trưởng ban:
Cao Thị Thanh Nga (Thanh Nga)
ngactt@tapchixaydung.vn/ thanhnga510.tbtc@gmail.com
0966 109 397
Phóng viên:
Lê Huy Thảo (Thanh Trà)
thaolh@tapchixaydung.vn/ lehuythaopt@gmail.com
0984 929 198
Phóng viên:
Đỗ Văn Đông (Tuấn Đông)
dongdv@tapchixaydung.vn /tuandong81@gmail.com
0914 108 108
Phóng viên:
Lê Xuân Lam (Quảng Hải)
lamlx@tapchixaydung.vn/ xuanlamtnmt@gmail.com
0904 688 113
Phóng viên:
Trần Quang Đức Tú (Huỳnh Anh)
tutqd@tapchixaydung.vn/ ductutranquang@gmail.com
0362 673 620
Phóng viên:
Lâm Thị Minh Thu (Mỹ Anh)
thult@tapchixaydung.vn/ thuanhbinhminh1910@gmail.com
0968 369 889
BAN TRỊ SỰ - bantrisu@tapchixaydung.vn
Phó trưởng ban phụ trách:
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
phuongntq@tapchixaydung.vn/ quynhphuong187@gmail.com
0983 187 219
Kế toán trưởng:
Đỗ Thị Thiêm
thiemdt@tapchixaydung.vn/ dolientcxd@gmail.com
091 4662 438
Kế toán viên:
Lê Bích Ngọc
ngocbl@tapchixaydung.vn/ bichngocle185@gmail.com
0904 357 879
Văn thư - Thủ quỹ:
Nguyễn Thị Thúy Vân (Phương Phạm)
vanntbxd@gmail.com
0986 229 214
Phát hành:
Lê Khắc Thu
lekhacthu61@gmail.com
0913 347 698
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM
Phó trưởng Văn phòng phụ trách:
Nguyễn Thị Kiên (Thanh Uyên)
kiennt@tapchixaydung.vn/ kientcxd@gmail.com
0988 319 000

Trụ sở

Tòa soạn: 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Email: toasoan@tapchixaydung.vn