Bất động sản

Thu hồi dự án của Công ty Dabaco Việt Nam tại huyện Thuận Thành

Thu hồi dự án của Công ty Dabaco Việt Nam tại huyện Thuận Thành

Trà Thu Ngân Trà Thu Ngân - 10:25, 20/06/2022

Công ty Dabaco Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi hơn 1.400 m² đất dự án tại huyện Thuận Thành.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký quyết định thu hồi 1.424 m² đất mà UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam vào cuối tháng 11/2019.

Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: Thu hồi 1.424 m² đất cơ quan UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 và giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống thuê để xây dựng Trụ sở cụm thủy nông Hồ tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-KHĐT.QLN ngày 08/9/2021. Thời hạn thuê đất: Đến ngày 16/6/2066.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng tổ chức bàn giao khu đất, ký hợp đồng thuê đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định về việc giao đất cho Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam (giai đoạn 2) và phê duyệt mục đích sử dụng đất Dự án khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

Đến ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ (giai đoạn 2).

Ý kiến của bạn