Kinh tế xây dựng

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 3,1 tỷ USD

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 3,1 tỷ USD

Thanh Nga Thanh Nga - 19:28, 27/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng2 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ. Dẫn đầu hút vốn đầu tư nước ngoài là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đứng thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản.

Dự án mới tăng 42,6%

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến ngày 20/02/2023, nhà đầu tư nước ngoài có tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 261 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 42,6% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ.

Có 133 dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 6,3% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 535,4 triệu USD giảm 85,1% so với cùng kỳ.

Có 440 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 10% so với cùng kỳ với tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Ảnh minh  họa. Nguồn Internet.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,17 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Kế đến là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 396,9 triệu USD, chiếm hơn 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo là các ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi với tổng vốn đăng ký lần lượt là gần 202,1 triệu USD và gần 141,9 triệu USD.

Xét về số lượng dự án mới, dẫn đầu vẫn là công nghiệp chế biến chế tạo với số dự án mới chiếm gần 30% và điều chỉnh vốn chiếm 63,9%.

Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ.

Bắc Giang dẫn đầu thu hút vốn nước ngoài

Đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 978,4 triệu USD, chiếm gần 31,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 42,7% so với cùng kỳ 2022.

Đứng thứ hai là Đài Loan với gần 407,1 triệu USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư, gấp 3,85 lần so với cùng kỳ. Hà Lan đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 369 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển…

Tập đoàn Foxconn - đối tác sản xuất của Apple đặt nhà máy tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, dẫn đầu là Bắc Giang với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 824,3 triệu USD, chiếm hơn 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 8,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thứ hai là TP.HCM với 103 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 369,1 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước.

Tiếp theo là Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai…

Nếu xét về số dự án, dẫn đầu cả nước là TP.HCM với số dự án mới 39,5%, số lượt dự án điều chỉnh 21,8% và góp vốn mua cổ phần 69,3%.

Xuất siêu gần 5,4 tỷ USD

Tính tới ngày 20/02/2023, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 11,4 điểm phần trăm so với tháng 01/2023.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài giảm trong 2 tháng đầu năm 2023, mức độ giảm đã được cải thiện so với tháng 01/2023.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt hơn 38,4 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ, chiếm 76,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt gần 38,1 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ, chiếm gần 76% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt hơn 33 tỷ USD, giảm 10,9% so cùng kỳ và chiếm 67,5% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm song tính chung trong 02 tháng đầu năm 2023, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu gần 5,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu hơn 5 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 4,2 tỷ USD.

Ý kiến của bạn