Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể

07:03 30/05/2024
Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 463/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể (Ban Chỉ đạo).

Theo danh sách phê duyệt, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ủy viên Ban Chỉ đạo, ngoài ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng như đã nêu trên, còn có ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo còn đại diện Bộ VHTT&DL, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Kinh tế hợp tác, Bộ KH&ĐT; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.

Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong việc thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bình luận