Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì họp Hội đồng khoa học Tạp chí Xây dựng

09:27 26/03/2022
Chiều 25/3, tại trụ sở Bộ Xây dựng, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Tạp chí Xây dựng (TCXD) đã tổ chức họp Hội đồng khoa học nhằm tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng về định hướng phát triển của Tạp chí trong nhu cầu đổi mới hiện nay của Ngành.

Báo cáo tại buổi họp, Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình cho biết, hơn 1 năm qua, TCXD đã sắp xếp, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng của Tạp chí. Theo đó, trong mỗi số tạp chí phân bố 50% dung lượng phục vụ chuyển tải thông tin cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, 50% đăng tải các bài báo nghiên cứu khoa học.

Mỗi số tạp chí đều tập trung sâu vào một chuyên đề theo định hướng của Bộ hoặc dư luận quan tâm như: Phát triển VLXKN, Công trình Xanh, Kiến trúc VN trong bối cảnh mới, Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN, Phát triển nguồn nhân lực ngành XD, Xây dựng ĐBSCL phù hợp với BĐKH, QH-KT vùng Duyên hải miền Trung phù hợp với BĐKH và NBD; Quy hoạch ngầm đô thị…

Các báo khoa học được căn cứ vào hai yếu tố: Quy trình thẩm định, bình duyệt bài; theo yêu cầu của HĐGS liên ngành và HĐGSNN. Trung bình mỗi tháng, Tạp chí đăng tải 10 bài/số.

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng khoa học TCXD

Năm qua, TCXD đã chuẩn bị nguồn lực và đã ra mắt TCXD điện tử (tapchixaydung.vn) từ ngày 01/01/2022, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đúng đặc thù của Tạp chí Ngành, được bạn đọc quan tâm.

Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, TCXD đã chủ động mở ra hình thức tọa đàm trực tuyến. Mỗi cuộc tọa đàm theo chủ đề dư luận xã hội hoặc thực tế của đời sống xây dựng.

Tại buổi họp, Tạp chí xin tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng với các nội dung chính: Định hướng các chuyên đề của ngành Xây dựng, góp phần hoàn thiện chính sách giai đoạn 2021-2022; Rà soát quy trình tiếp nhận, xử lý, đăng tải bài nghiên cứu khoa; Xây dựng lộ trình thực hiện xuất bản các bài báo khoa học đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế; Giới thiệu các chuyên gia tham gia phản biện bài nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành; Bổ sung thêm 2 thành viên của Hội đồng để giúp TCXD trong việc thẩm định bài khoa học và điều phối trong các cuộc tọa đàm trực tuyến; Góp ý và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Phát biểu tại buổi họp, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Thường trực Hội đồng khoa học Tạp chí cho biết, Hội đồng khoa học có chức năng là tổ chức tư vấn về định hướng kế hoạch và nội dung chuyên môn khoa học chuyên ngành của tạp chí nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay của Ngành. Tạp chí đã xây dựng lại bổ sung hoàn thiện thêm Quy chế hoạt động của Hội đồng với 5 chương, 15 điều.

Tại buổi họp, những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng đã tập trung một số nội dung chính về xây dựng xác định rõ chức năng của Hội đồng khoa học, để đóng góp nhiều hơn nữa cho việc nâng cao chất lượng các Tạp chí chuyên ngành và có thể tham gia viết bài chất lượng hoặc tham gia phản biện các bài viết “gai góc”.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đưa ra, những nội dung là tiêu điểm hay các cơ chế chính sách của Ngành, Tạp chí cần đề cập thông qua các bài viết hoặc các ý kiến của các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo buổi họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh TCXD có vị trí, chức năng là Tạp chí nghiên cứu chuyên sâu nội dung bao hàm nhiều lĩnh vực nên cần xác định nội dung, phạm vi, tính chất của Tạp chí, để định hướng nội dung phản ánh.

Nội dung đăng tải trên Tạp chí khoa học phải thực sự bám sát vào các vấn đề lý luận - thực tiễn, vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội để tạo được nét riêng về nội dung. Kết cấu nội dung bố cục các bài các đề mục, tiểu mục, cần một khung chuẩn khoa học và chất lượng.

Kết thúc buổi họp, Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng và các đóng góp của thành viên Hội đồng, trên cơ sở đó Tạp chí sẽ hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học, đồng thời sẽ tiếp tục nâng cao nội dung, hàm lượng khoa học trên mỗi số Tạp chí.

 

Bình luận