thủ tục chính sách

  • Bắc Ninh có Trung tâm hỗ trợ một cửa dự án NƠXH đầu tiên cho công nhân

    Bắc Ninh có Trung tâm hỗ trợ một cửa dự án NƠXH đầu tiên cho công nhân

    Trung tâm hỗ trợ một cửa dự án NƠXH đặt tại KCN Yên Phong là nơi hỗ trợ, tư vấn miễn phí về chính sách ưu đãi của Nhà nước, thủ tục hồ sơ mua nhà, thủ tục vay vốn, giải đáp các vướng mắc cho công nhân, người lao động trong các KCN tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu mua, thuê nhà ở các dự án NƠXH.