Hỏi- Đáp

Thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà

Thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà

Nấm Hương Nấm Hương - 07:00, 01/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHệ thống điện năng lượng mặt trời là công trình năng lượng, do đó, việc đầu tư xây dựng công trình này phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực.

Liên quan đến đề nghị của Công ty TNHH Aeon Việt Nam về việc hướng dẫn về thủ tục xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà được đầu tư cho mục đích tự dùng, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, Công ty TNHH Aeon Việt Nam (số 30 đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trong trụ sở để tự sử dụng.

Theo quy định tại điểm 5 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì “Hệ thống điện năng lượng mặt trời” là công trình năng lượng.

Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình này phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực.

Theo Bộ Xây dựng, việc đánh giá an toàn công trình hiện hữu cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình này và nghiên cứu tham khảo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (HDKTXD:2020)”.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì biên soạn cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam, Công ty TNHH Aeon Việt Nam cập nhật thông tin để triển khai áp dụng khi các quy định của cơ chế này được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Đối tượng miễn giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Vì vậy, Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Aeon Việt Nam nghiên cứu để áp dụng và thông tin đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương theo quy định.

Ý kiến của bạn