Thủ tục giao đất không qua đấu giá

07:00 16/01/2024
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất.

Ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B là công nhân nhà máy thủy điện ở miền Nam trở về địa phương từ năm 2010. Do không có đất ở, ông A và bà B mua 1 thửa đất nông nghiệp của bà D (đất nông nghiệp quỹ I được giao theo Nghị định số 64-CP của Chính phủ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Việc mua bán tại thời điểm năm 2010, chỉ có giấy viết tay, không có công chứng, chứng thực. Ông A xây dựng công trình nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp từ năm 2010.

Năm 2022, Nhà nước thu hồi diện tích đất ông A đang sử dụng, ông A đề nghị được Nhà nước giao cho một suất đất (do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có chỗ ở nào khác, ông A và bà B chưa được Nhà nước giao đất ở lần nào), ông A đề nghị được giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định.

Theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, ông A và bà B không thuộc đối tượng được giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông Nguyễn Duy Thủy Long (Vĩnh Phúc) hỏi, ông A có thuộc trường hợp được xét giao đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hay không? Nếu thuộc đối tượng thì việc xét giao theo quy định tại trình tự, thủ tục nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"3. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Cơ quan TN&MT hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất;

c) Cơ quan TN&MT trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bình luận