Thị trường

Thủ tục mua nhà ở xã hội sẽ thông thoáng hơn

Thủ tục mua nhà ở xã hội sẽ thông thoáng hơn

Yên Ninh Yên Ninh - 15:31, 30/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện thông thoáng hơn cho người mua NƠXH, trong đó bỏ điều kiện nơi cư trú, chỉ còn điều kiện về thu nhập và điều kiện về nhà ở.

Ý kiến phản ánh của các địa phương Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang cho biết, thủ tục mua bán NƠXH hiện hành rườm rà, gây khó khăn cho người mua nhà.

Thực tế thời gian qua, nhằm tránh trục lợi chính sách, ảnh hưởng đến chế độ ưu đãi đối với người có thu nhập thấp, Luật Nhà ở hiện hành quy định rất chặt với các điều kiện đối mua bán NƠXH: Phải có hộ khẩu, điều kiện về nhà ở, điều kiện về nơi cư trú, điều kiện về thu nhập… Thực tế quá trình triển khai, việc xin các giầy tờ này rất khó khăn đối với người mua nhà.

Tại cuộc họp giữa 3 tỉnh này với Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS cho biết, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), điều kiện mua NƠXH đã thoáng hơn nhiều. Trong đó, sẽ bỏ điều kiện nơi cư trú, chỉ còn điều kiện về thu nhập và điều kiện về nhà ở. Tức là không còn phải xác nhận cư trú ở địa phương như quy định của Luật Nhà ở hiện hành.

Bên cạnh đó, điều kiện về thu nhập cũng được điều chỉnh cho đơn giản hơn, người mua nhà không phải lấy xác nhận của cơ quan thuế về thu nhập, mà Quốc hội sẽ giao cho Chính phủ quy định mức thu nhập, có thể theo khu vực, có thể theo tỉnh. Sau khi Luật Nhà ở (sửa đổi) thông qua, Chính phủ sẽ có hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Ví dụ, cách tính thu nhập có thể theo thời điểm, như tại thời điểm hiện nay dưới mức 15 - 20 triệu đồng/người thì sẽ thuộc diện được mua NƠXH.

Và đặc biệt trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có quy định, đối với trường hợp thuê NƠXH thì không cần phải các điều kiện, trước đây quy định thuê cũng như mua.

Ngoài ra, đối với thủ tục đầu tư xây dựng các dự án NƠXH, ông Nguyễn Mạnh Khởi cũng thông tin thêm, hiện nay dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng chia ra 3 tỉnh huống. Thứ nhất, trong đấu thầu chỉ có một nhà đầu tư thì chấp thuận luôn nhà đầu tư. Trước đây, thực hiện quy định Luật Đấu thầu thì hơi lâu, kể cả có một nhà đầu tư đăng ký cũng phải thực hiện thủ tục như đối với hai nhà đầu tư.

Thứ hai, đối với trường hợp có 2 nhà đầu tư, mới thực hiện đấu thầu.

Thứ ba, nếu các nhà đầu tư có đất phù hợp với quy hoạch thì sẽ được chỉ định là chủ đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cũng đề xuất nếu các nhà đầu tư có đất phù hợp với quy hoạch thì sẽ được chỉ định là chủ đầu tư. Như vậy, đề xuất của hai tỉnh đã được tiếp thu, thống nhất điều chỉnh trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự kiến Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và có hiệu lực từ khoảng trung tuần tháng 01/2024, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo đảm kịp thời gian khi Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

 

Ý kiến của bạn