Chính sách & cuộc sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:35, 30/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 30/11, Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trụ sở Chính phủ và các điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện nhiều tổ chức quốc tế và lãnh đạo các hội, hiệp hội, các trường đại học, viện nghiên cứu...

Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 có chủ đề “Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tiếp tục phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ đến các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trên cả nước nhằm tạo động lực và khí thế mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ta tại Nghị quyết số 148/NQ-CP.

Toàn cảnh một trong chuỗi ba hội thảo chuyên đề do Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Ảnh Bộ Xây dựng

Tại Hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc Thủ tướng Phạm Minh Chính là phát biểu của Trưởng Ban  Kinh tế Trung ương và của đại diện Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat).

Các đại biểu cũng nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Xây dựng về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, và các tham luận của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp…; báo cáo của  một số tỉnh, thành phố.

Cuối Hội nghị là phần báo cáo tổng hợp các sáng kiến, đề xuất kiến nghị từ 3 hội thảo chuyên đề về Quy hoạch, Hạ tầng, Cơ chế chính sách quản lý phát triển đô thị.

Trước đó, ngày 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Nghị quyết số 148/NQ-CP có 4 mục tiêu chính:

Thứ nhất là xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các ngành, các cấp đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ hai là cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 06-NQ/TW bằng các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của Chính phủ gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết.

Thứ ba là phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ.

Thứ tư là phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 06-NQ/TW.

Trước Hội nghị này, ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi 3 hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”, “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”, “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”.

Tại sự kiện, đại biểu tham dự đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; trong đó, các ý kiến đều cho rằng, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, quốc tế và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị… cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Đến tháng 9/2022, cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước. Các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước.

Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian vừa qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị tại Việt Nam còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện, nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm