Vật liệu

Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra chất lượng vật liệu xây không nung

Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra chất lượng vật liệu xây không nung

11:30, 22/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, chỉ đạo sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030.

Số liệu thống kê cho thấy, mục tiêu đến năm 2025 phải đạt tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây 100% đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Trong đó, các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây là 100% đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Đối với các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác phải sử dụng tối thiểu 90% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây. Đáng chú ý, các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung. Chỉ đạo sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm vật liệu xây không nung…

Ý kiến của bạn