Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư dự án BĐS kê khai thông tin trước khi chuyển nhượng 

13:01 25/07/2023
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu, trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu, đồng thời chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Đồng thời, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS được hiểu là tập hợp toàn bộ các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS được thu thập trên địa bàn tỉnh, do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng và quản lý thống nhất với hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS do Bộ Xây dựng quản lý.

Về nguyên tắc, các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS cung cấp, chia sẻ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, phải đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu, đúng thời hạn quy định. Các báo cáo của cơ quan đơn vị địa phương phải gửi bằng đường văn bản và dữ liệu điện tử đến hộp thư điện tử theo yêu cầu của Sở Xây dựng để tổng hợp.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo quy chế, chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS phải kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại BĐS của dự án; tình hình giao dịch BĐS của dự án theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP gửi về Sở Xây dựng.

Đặc biệt, thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS phải được số hóa, lưu trữ và bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin.

Mặt khác, thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS do Sở Xây dựng lưu trữ, xử lý được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với số liệu do cơ quan, đơn vị mình chia sẻ, cung cấp.

Quy chế nhấn mạnh, trách nhiệm của các sở, UBND các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo quy chế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh BĐS; Cục Thuế tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS; UBND cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn.

Đáng chú ý, các chủ đầu tư dự án BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản. Cụ thể là cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án BĐS và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch. Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại BĐS của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có).

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về BĐS đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa BĐS của dự án ra giao dịch.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu; chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án.

 

Bình luận