Thị trường

Thừa Thiên Huế yêu cầu làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để gỡ khó cho các dự án BĐS

Thừa Thiên Huế yêu cầu làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để gỡ khó cho các dự án BĐS

Chí Thành Chí Thành - 07:00, 15/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là các dự án lớn để để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã và TP Huế đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, BĐS trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho các dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ảnh minh họa: ITN.

Mặt khác, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nghiên cứu đầu tư cũng như tiến hành các thủ tục đầu tư.

Sử dụng tối đa công nghệ thông tin để trao đổi các công việc phát sinh; giảm bớt tình trạng chờ hồ sơ, thủ tục giữa các cơ quan nhà nước, giúp nhà đầu tư nhanh chóng có được các thông tin cần thiết trong quá trình nghiên cứu đầu tư. Qua đó, dễ dàng lập các thủ tục đầu tư và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tích cực xúc tiến, kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện các thủ tục đấu giá các cơ sở nhà đất và các dự án đấu giá có thu tiền sử dụng đất trên các trục đường trung tâm để khai thác hiệu quả tài sản công.

Ý kiến của bạn