Hà Nội

Thúc đẩy gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay các dự án NƠXH

07:00 09/11/2023
UBND TP Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh TP Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh TP Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh việc thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đầu tháng 11/2023, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập, nhà ở công nhân.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Cụ thể, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân và dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; báo cáo UBND Thành phố để thực hiện cho vay ưu đãi theo chương trình của Chính phủ.

Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu đề xuất bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Ban Quản lý các KCN và chế xuất Thành phố, khẩn trương rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, ban hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, NƠXH, dự án BĐS trong các, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố theo trình tự thủ tục rút gọn.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4/2023, Hà Nội có 4 dự án NƠXH hoàn thành với khoảng 5,3 nghìn căn hộ. UBND TP Hà Nội đã ban hành Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch phát triển NƠXH TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 định hướng chú trọng phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân các KCN. Cụ thể, theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển NƠXH đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m² sàn.

Đồng thời, TP Hà Nội dự kiến vốn để hoàn thành phát triển NƠXH trong giai đoạn 2021-2025  khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn đoạn 2021- 2025, TP Hà Nội cập nhật, bổ sung thêm 8 dự án dự án NƠXH vào kế hoạch phát triển NƠXH của Thành phố.

 

Bình luận