Thúc đẩy sớm thành lập sàn giao dịch bất động sản, việc làm quốc gia

09:07 22/08/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về BĐS và quyền sử dụng đất, sàn giao dịch việc làm, đồng thời tạo điều kiện cho các sàn giao dịch tư nhân phát triển lành mạnh.

Bổ sung thêm các loại hình BĐS phải giao dịch qua sàn

Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, BĐS và quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác quản lý, phát triển các thị trường việc làm, BĐS, đất đai lành mạnh, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích cho doanh nghiệp, người dân.

Cụ thể, hiện nay, căn cứ chính trị, pháp lý đối với các thị trường việc làm, BĐS, đất đai, khoa học công nghệ ở Việt Nam rất rõ ràng. Trong đó, việc hình thành, vận hành mô hình trung tâm môi giới giao dịch, sàn giao dịch đã từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên cũng bộc lộ không ít bất cập, hạn chế.

Vì vậy, các bộ, ngành cần nghiên cứu, phân tích toàn diện, sâu sắc thực tiễn hoạt động của các thị trường việc làm, BĐS, đất đai, khoa học công nghệ; kinh nghiệm quốc tế, trong đó có vai trò quản lý, điều chỉnh của Nhà nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, tính đến hết năm 2020, cả nước có trên 1.600 sàn giao dịch BĐS đã góp phần hạn chế các giao dịch phi chính thức, chống thất thu thuế, cung cấp thông tin về thị trường BĐS cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS khi bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch BĐS đã gây ảnh hưởng đến thị trường BĐS, quản lý Nhà nước và người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/MK

Bên cạnh đó, các quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch BĐS còn nhiều bất cập dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước, tạo kẽ hở cho các sàn giao dịch BĐS lách luật để hoạt động kinh doanh.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục hoàn thiện và duy trì hoạt động của các sàn giao dịch BĐS theo hướng bổ sung thêm các loại hình BĐS phải giao dịch qua sàn để bảo đảm quyền và lợi ích của người dân.

Mặt khác, chống thất thu thuế; tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch; hình thành công cụ quản lý thông tin của Nhà nước để đưa ra các chính sách nhằm điều tiết kịp thời thị trường BĐS phát triển lành mạnh, ổn định.

Liên quan đến hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá, thị trường quyền sử dụng đất đã hình thành nhưng hoạt động thiếu ổn định, thiếu minh bạch, chưa bền vững, chưa có sự liên thông với thị trường sản xuất khác.

Đồng thời, hệ thống thông tin về thị trường quyền sử dụng đất chưa đầy đủ dẫn đến việc tiếp cận nguồn lực đất đai của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn...

Vì vậy, việc thành lập mô hình về sàn giao dịch BĐS, trong đó có giao dịch về quyền sử dụng đất, là cần thiết và cấp bách, đồng thời tiến tới đồng bộ hoá quản trị quốc gia.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân kiến nghị thành lập sàn giao dịch BĐS bao gồm giao dịch quyền sử dụng đất bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa đất đai và tài sản gắn liền với đất và phù hợp với Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng, Luật Kinh doanh BĐS.

Việc vận hành sàn giao dịch BĐS bao gồm giao dịch quyền sử dụng đất bảo đảm thị trường này hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh và bền vững...

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần hình thành sàn giao dịch quốc gia về BĐS và quyền sử dụng đất, áp dụng cho cả tài sản công và khu vực tư nhân; cũng như tạo điều kiện cho các sàn giao dịch tư nhân phát triển lành mạnh.

Đặc biệt, cần có cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BĐS, quyền sử dụng đất mang tính chất dân sự, không có mục đích kinh doanh thực hiện trên sàn giao dịch.

Vì vậy, các bộ, ngành cần nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản pháp lý quy định vị trí, mối quan hệ giữa sàn giao dịch BĐS công lập và tư nhân; quy chuẩn, tiêu chuẩn của doanh nghiệp, hàng hoá tham gia giao dịch trên sàn; cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và trách nhiệm của các sàn giao dịch đối với doanh nghiệp, hàng hoá giao dịch trên sàn...

Thúc đẩy hơn nữa mô hình sàn giao dịch việc làm trực tuyến

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho biết, hiện cả nước có 82 Trung tâm dịch vụ việc làm công lập, khoảng 500 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư nhân để kết nối cung cầu thị trường lao động.

Lãnh đạo các Bộ: LĐTB&XH, Xây dựng, TN&MT phát biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: VGP/MK​​​​​​

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định thống nhất tên gọi, nội hàm hoạt động giao dịch việc làm thông qua sàn giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu thốn, lạc hậu. Hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên dịch vụ việc làm chưa được quan tâm, đầu tư đầy đủ...

Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, cần thiết hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia kết nối với các sàn giao dịch trực tuyến hiện có. Bên cạnh đó, cần xây dựng, ban hành quy định về chuẩn hoá trong thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu việc làm trên toàn quốc làm cơ sở tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch việc làm và chia sẻ, kết nối thông tin dịch vụ việc làm công lập và tư nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động giao dịch việc làm, nhất là trên không gian mạng.

Về nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ LĐTB&XH cần phối hợp với các bộ, ngành để chuẩn hoá dữ liệu, kết nối các trung tâm, sàn giao dịch việc làm công lập, tư nhân để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động cả nước có thể tiếp cận đầy đủ, thuận lợi. 

Đặc biệt, phải thúc đẩy hơn nữa mô hình sàn giao dịch việc làm trực tuyến, có các giải pháp để những trung tâm môi giới lao động nước ngoài cũng có thể tham gia, từ đó bảo đảm quyền, lợi ích cho lao động xuất khẩu...

Bình luận