Bất động sản

Thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng BĐS

Thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng BĐS

Trà Thu Ngân Trà Thu Ngân - 14:46, 27/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế...

Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS).

Thời gian qua Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có các văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng BĐS, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có một số phản ánh ở một số nơi, có một số cán bộ thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường BĐS nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,...).

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức. Hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

 

Ý kiến của bạn