Hạ tầng

Thực hiện dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Thực hiện dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:30, 26/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án đường giao thông từ Quốc lộ 27 C đến đường tỉnh ĐT. 656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận có quy mô đường cấp III miền núi. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.930 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27 C đến đường tỉnh ĐT. 656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. 

Dự án được thực hiện trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, quy mô khoảng 56,9 km đường cấp III miền núi.

Khi hoàn thành, hệ thống giao thông kết nối 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ được hoàn thiện theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Tổng diện tích đất sơ bộ khoảng 128,96 ha. Nghị quyết cũng đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng khoảng 75,58 ha để thực hiện Dự án. Trong đó: đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07 ha; đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88 ha và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.930 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 930 tỷ đồng còn lại từ nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 122 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 808 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Nghị quyết đã giao Chính phủ chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác và vận hành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách.

Bảo đảm cam kết phân bổ đủ 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết yêu cầu hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án vào kỳ họp cuối năm.

Ý kiến của bạn