ISSN 2734-9888

Thực nghiệm sức kháng va chạm của bê tông tính năng siêu cao cốt sợi thép micro theo phương pháp ACI 544.2R-89 điều chỉnh

Thực nghiệm sức kháng va chạm của bê tông tính năng siêu cao cốt sợi thép micro theo phương pháp ACI 544.2R-89 điều chỉnh

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo giới thiệu một phương pháp điều chỉnh tiêu chuẩn ACI 544.2R-89 để thử nghiệm sức kháng va chạm của bê tông tính năng siêu cao cốt sợi (UHPFRC) và kết quả thử nghiệm sức kháng va chạm khi thí nghiệm với UHPFRC cường độ trung bình.

Ý kiến của bạn