Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu tiếp tục giảm 50% đến hết năm 2024

07:00 30/12/2023
Từ ngày 01/01/2024, thuế bảo vệ môi trường đối với 7 mặt hàng xăng, dầu tiếp tục giảm 50%, đây là lần giảm thứ 2 liên tiếp so với quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 18/12/2023, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Như vậy, thuế bảo vệ môi trường đối với 7 mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm 50% như trong Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 quy định về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu trong năm 2023.

So với Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với 7 mặt hàng như: Xăng (trừ etanol) 2.000 đồng/lít, nhiên liệu bay 1.000 đồng/lít, dầu diesel 1.000 đồng/lít, dầu hỏa 600 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/lít, dầu nhờn 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn 1.000 đồng/lít.

Biểu thuế bảo vệ môi trường đối với 7 mặt hàng xăng, dầu trong năm 2024 theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15.

Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 cũng nêu rõ, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Trước đó, trong Công văn số 11275/BTC-CST gửi các Bộ, ngành, UBND các địa phương và Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu và là đầu vào của nhiều ngành sản xuất, tác động đến rất nhiều đối tượng trong nền kinh tế. Do đó, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn không phân biệt đối tượng áp dụng đã hỗ trợ nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.

Việc tiếp tục thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như mức thuế đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024 sẽ góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tương tự như việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong giai đoạn 2022-2023, việc tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 sẽ tiếp tục góp phần làm giảm sự tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Trên cơ sở đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp từ việc tiêu dùng các sản phẩm khác.

Đồng thời sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều từ việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như giao thông vận tải, vận chuyển, đánh bắt thủy sản, dịch vụ khí đốt...

Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như trên là đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2024 tương đương sản lượng xăng, dầu, mỡ nhờn dự kiến tiêu thụ năm 2023 và với mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất thì dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với nếu thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 khoảng 38.929 tỷ đồng và tổng thu NSNN, bao gồm cả phần giảm thuế GTGT, giảm khoảng 42.822 tỷ đồng.

Mặc dù tác động làm giảm thu NSNN nhưng việc ban hành các chính sách điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn lại mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ tích cực cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, chính sách này thời gian qua luôn được nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đánh giá cao.

Bình luận