Hạ tầng

Thủy điện Là Si 1A sẽ nâng công suất lên 28MW

Thủy điện Là Si 1A sẽ nâng công suất lên 28MW

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 29/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án thủy điện Là Si 1A được ĐTXD tại xã Tha Lũm và Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc, Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-BCT ngày 08/3/2021, có công suất 12MW, đang được đề xuất nâng công suất lên 28MW.

Đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện

Bộ Xây dựng góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Là Si 1A, tỉnh Lai Châu, do Công ty CP Tư vấn và thiết bị năng lượng lập tháng 7/2022.

Dự án được đề xuất nâng công suất lên 28MW với 02 tổ máy, tổng diện tích lưu vực 35,97km2, mực nước dâng bình thường 1160m, tổng chiều dài hầm dẫn nước 7.015,40m.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ điều chỉnh Dự án cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng (ĐTXD) dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Đề xuất nâng quy mô công suất từ 12MW lên 28MW cần xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực Dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công thương đánh giá, chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của Dự án đảm bảo tính pháp lý, đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Việc phân cấp các công trình của Dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động ĐTXD.

Dự án được bố trí trên dòng suối Là Si có độ dốc lòng suối lớn, khoảng chênh cao trình của dự án trên 200m, cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Là Si nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực Dự án.

Hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát, hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế đảm bảo đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động ĐTXD.

Những nội dung điều chỉnh quy hoạch Dự án liên quan đến các hạng mục công trình: Hệ thống đập, tuyến hầm dẫn nước, hầm ngang, cống hộp, bể điều áp, nhà máy thủy điện và các hạng mục phụ trợ... cần được nghiên cứu, triển khai các bước thiết kế căn cứ trên số liệu và kết quả điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực Dự án.

Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của Dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng, tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của Dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội.

Phân tích làm rõ nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Dự đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư.

Đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, quy định của Luật Điện lực, Luật Tài nguyên nước, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác liên quan.

Ý kiến của bạn