Chính sách & cuộc sống

Tiến độ lập quy hoạch chậm so với yêu cầu thực tiễn

Tiến độ lập quy hoạch chậm so với yêu cầu thực tiễn

Thanh Nga Thanh Nga - 22:02, 25/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKết quả làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, cho thấy tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chậm so với yêu cầu của thực tiễn.

Chưa bảo đảm thu hút đầu tư các dự án lớn

Đoàn giám sát ghi nhận, một số ngành, địa phương: Bộ GTVT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng, khắc phục các vướng mắc, khó khăn để hoàn thành các quy hoạch được giao.

Với các quy hoạch đã được phê duyệt, còn một số vấn đề cần quan tâm. Ví dụ, Quy hoạch vùng ĐBSCL cần lưu ý về ý nghĩa và giá trị hoạt động kinh tế, văn hóa, giao lưu, lưu thông phân phối; mối quan hệ với TP.HCM và vùng miền Đông Nam Bộ; các nội dung và giải pháp về văn hóa trong quy hoạch chưa tương xứng với các lĩnh vực khác, chưa có giải pháp đột phá, như giải quyết vấn đề “vùng trũng giáo dục”.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang cần lưu ý vai trò của tỉnh Bắc Giang trong Vùng Thủ đô, mối quan hệ liên kết với Lạng Sơn, vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như với các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc.

Bốn quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải đã được phê duyệt cần lưu ý tính đồng bộ, kết nối của 5 phương thức vận tải và tính khả thi trong việc thực hiện các quy hoạch đã được duyệt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp thứ 10. Ảnh: quochoi.vn

Trong quá trình Quốc hội xem xét quy hoạch sử dụng đất quốc gia, có địa phương phản ánh nội dung trong quy hoạch chưa đúng thực trạng sử dụng đất ở địa phương. Vì vậy, trong Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 đã yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hiện trạng sử dụng đất để trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh nếu có sự sai khác về số liệu hiện trạng sử dụng đất. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận được kiến nghị của địa phương về chỉ tiêu đất được phân bổ chưa bảo đảm thu hút đầu tư các dự án lớn.

Thiếu tư vấn lập quy hoạch

Bên cạnh đó, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch gặp nhiều khó khăn do số lượng, chất lượng tổ chức tư vấn hạn chế, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch chưa hoàn thiện, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chưa cao... có ảnh hưởng đến chất lượng của các quy hoạch đã được phê duyệt.

Đoàn giám sát cho rằng, mặc dù việc triển khai các công tác quy hoạch đã cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục, nội dung theo Luật Quy hoạch, tuy nhiên, chất lượng của các quy hoạch cần có thời gian kiểm nghiệm trên thực tiễn mới đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác; chất lượng quy hoạch sẽ khó được bảo đảm nếu cố gắng thực hiện mục tiêu của Chính phủ là phê duyệt toàn bộ các quy hoạch trước ngày 31/12/2022.

Việc chậm quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã gây khó khăn cho việc dự báo về thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư do nguy cơ thiếu quỹ đất; ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân; ảnh hưởng đến việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tác động đến sự phát triển của đất nước, nhất là việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, việc ưu tiên tập trung nguồn lực và công tác chỉ đạo để sớm hoàn thành các quy hoạch quan trọng, bảo đảm chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là thực sự cần thiết.

Ngày 25/7/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; ngày 27/7/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Đoàn giám sát đã làm việc với 11 Bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn giám sát. Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Đoàn giám sát tổ chức tọa đàm, hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thêm thông tin phục vụ Đoàn giám sát xây dựng báo cáo kết quả giám sát.

Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội có tác động lớn, tích cực, thúc đẩy Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch.

 

Ý kiến của bạn