Bất động sản

Tiếp tục bổ sung chính sách để người thu nhập thấp có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nhà ở

Tiếp tục bổ sung chính sách để người thu nhập thấp có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nhà ở

Thanh Trà Thanh Trà - 07:40, 21/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách cho đối tượng người thu nhập thấp, trong đó có giáo viên để các đối tượng này có nhiều cơ hội tiếp cận và mua, thuê, thuê mua nhà ở.

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nỗ lực trong việc tạo dựng NƠXH cho các đối tượng có thu nhập thấp, trong đó có giáo viên, gặp khó khăn về chỗ ở.

Theo đó, các văn bản pháp lý quan trọng góp phần tạo điều để phát triển NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp phải kể đến như: Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển NƠXH; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về quản lý và phát triển NƠXH (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Đáng chú ý, tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách về NƠXH, trong đó có người thu nhập thấp và cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm giáo viên.

Cũng liên quan đến chính sách nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là giáo viên theo kiến nghị của cử tri TP.HCM, mới đây Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến về vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, người thu nhập thấp, trong đó có giáo viên được mua, thuê mua NƠXH nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập (khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014).

Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, người thu nhập thấp, trong đó có giáo viên, được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. (khoản 1 và 4 Điều 50 Luật Nhà ở năm 2014).

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách cho đối tượng người thu nhập thấp, trong đó có giáo viên để góp phần thúc đẩy phát triển NƠXH, tạo điều kiện cho các đối tượng là người thu nhập thấp ở khu vực đô thị, trong đó có giáo viên có nhiều cơ hội tiếp cận và mua, thuê, thuê mua nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm an cư lạc nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến nay, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 301 dự án NƠXH khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7.790.000 m².

Đang tiếp tục triển khai 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, với tổng diện tích khoảng 22.718.000 m².

Trong đó có 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ đang thực hiện thủ tục đầu tư và có 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ đang đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, đối với dự án NƠXH khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 175 dự án, quy mô xây dựng khoảng 93.090 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.654.480 m².

Đang tiếp tục triển khai 274 dự án, quy mô xây dựng khoảng 293.460 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 14.673.000 m².

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc đầu tư xây dựng NƠXH đã giúp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình có điều kiện tiếp cận và nâng cao chất lượng nhà ở.

 

 

 

Ý kiến của bạn