Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

06:00 28/04/2023
Căn cứ vào các quy định về công tác cán bộ, khẩn trương kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thực hiện hạng mục Nhà ga hành khách; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2023.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 27/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành tại công trường dự án ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tăng cường năng lực cho ACV để thực hiện dự án thành phần   

Về triển khai hạng mục Nhà ga hành khách, việc đấu thầu không thành công gói thầu số 5.10 lần 1 đã thể hiện những hạn chế về sự thiếu chủ động, chuyên nghiệp của ACV trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của nhà nước.

Vì vậy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ACV nghiêm túc kiểm điểm; căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ khẩn trương kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho ACV để thực hiện dự án thành phần quan trọng này; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2023.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Xây dựng, Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng ACV rà soát kỹ lưỡng nội dung hồ sơ mời thầu để cập nhật, hoàn thiện.

ACV tiếp thu ý kiến xác đáng của đại diện các cơ quan phát biểu tại cuộc họp và tại các văn bản góp ý, tham khảo ý kiến phản hồi về nội dung hồ sơ mời thầu đã phát hành của các nhà thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu cho phù hợp (nếu cần thiết).

Trường hợp cần thiết, ACV tổ chức thêm hội nghị tiền đấu thầu với sự tham gia của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện quá trình tổ chức đấu thầu lần 2, đảm bảo mục tiêu lựa chọn được nhà thầu uy tín, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc huy động chuyên gia, tổ chức tư vấn có kinh nghiệm trên thế giới trong công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát, quản lý và tổ chức thực hiện dự án.

Sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học, tư vấn có chuyên môn sâu để hỗ trợ trong quá trình tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu...

Chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục ngay tình trạng bụi đất trên công trường và khu vực lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến quá trình thi công của các gói thầu khác cũng như đời sống dân sinh vùng Dự án.

Đề xuất Bộ GTVT chỉ đạo phương án triển khai thi công ngay hạng mục san lấp mặt bằng giai đoạn 2 để không ảnh hưởng đến quá trình vận hành khai thác Cảng hàng không.

Triển khai các thủ tục để xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha của dự án

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: GTVT, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các hạng mục công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc Dự án thành phần 1. Bộ GTVT kịp thời lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án thành phần 4.

Bộ GTVT chỉ đạo ACV triển khai các thủ tục để xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xác định chính xác mức vốn chưa giải ngân thuộc giai đoạn 2016 - 2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Tờ trình về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với Bộ GTVT trong quá trình báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Bình luận