Hỏi- Đáp

Tiếp tục tổng hợp vướng mắc để đề xuất, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp

Tiếp tục tổng hợp vướng mắc để đề xuất, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 16/07/2022

Liên quan đến ý kiến của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến với kiến nghị về điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2022 đến nay, giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng từng tuần, tháng, quý (xăng, dầu tăng 20%; thép tăng 12% đá xây dựng tăng hơn 10%, cát xây tô tăng hơn 13%, bê tông thương phẩm tăng hơn 10%,…) gây khó khăn cho các nhà thầu thi công nhất là các hợp đồng trọn gói, hợp đồng đơn giá cố định đã ký kết.

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề xuất, kiến nghị trình Chính phủ xem xét chấp thuận cho điều chỉnh chi phí vật liệu xây dựng có biến động giá lớn hơn 10% so với thời điểm ký kết hợp đồng xây dựng.

Mặt khác, việc điều chỉnh này thực hiện bằng phương pháp bù trừ trực tiếp, áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc ngân sách nhà nước đã ký kết hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 cho đến nay.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng (như: rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng,…) và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, chiến tranh thương mại, xung đột Nga - Ucraina nên giá cả vật tư, vật liệu xây dựng và nhiên liệu có biến động lớn, khó lường, với tần suất biến động lớn, điều này đã tác động không nhỏ đến chi phí đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và việc thực hiện hợp đồng xây dựng đặc biệt là các hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định.

Chia sẻ những khó khăn với các chủ đầu tư, nhà thầu như phản ánh của cử tri tỉnh Lâm Đồng, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, Bộ đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp quản lý, tháo gỡ vấn đề này trong phạm vi thuộc trách nhiệm quản lý và vẫn đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đánh giá diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu để kịp thời báo cáo, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng và nhiên liệu đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, bất cập và đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

 

Ý kiến của bạn