tiết kiệm gửi góp

  • Gửi góp tiết kiệm dễ dàng cùng SHB

    Gửi góp tiết kiệm dễ dàng cùng SHB

    Từ ngày 26/1/2022, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm gửi góp” với số tiền lần đầu mở tài khoản tiết kiệm chỉ từ 500.000 đồng và số tiền gửi góp lần sau chỉ từ 200.000 đồng.