"Báo điện tử Chính phủ"

  • Các lĩnh vực KTXH tiếp tục khởi sắc trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm

    Các lĩnh vực KTXH tiếp tục khởi sắc trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm

    Thông tin với báo chí về phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định tình hình KTXH tháng 4 tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực.