"Minh Hải"

 • Xử lý ô nhiễm hệ thống kênh rạch giáp ranh: Các địa phương cùng chung tay

  Xử lý ô nhiễm hệ thống kênh rạch giáp ranh: Các địa phương cùng chung tay

  TP.HCM đã và đang nỗ lực làm sạch các dòng kênh đen nhằm giảm tối đa ô nhiễm môi trường, đem đến chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, vì một số sông suối, kênh rạch lại chảy thông qua nhiều địa bàn nên muốn có kết quả tốt cần sự quyết liệt chung tay của các địa phương.
 • Giao dịch tín chỉ carbon đã bắt đầu

  Giao dịch tín chỉ carbon đã bắt đầu

  Sàn giao dịch tín chỉ carbon đang là hướng đi mới nhằm thu hút dòng tài chính xanh cho đầu tư phát triển bền vững. Tham gia thị trường carbon là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh nên nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm.
 • Sẵn sàng thực thi quy định EPR

  Sẵn sàng thực thi quy định EPR

  Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (01/01/2024).
 • Nỗ lực xây dựng thành phố thân thiện môi trường

  Nỗ lực xây dựng thành phố thân thiện môi trường

  Giảm ô nhiễm môi trường là một trong 13 đề án thuộc Chương trình phát triển hạ tầng của TP.HCM. Để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp.
 • TP.HCM hướng tới phát triển carbon thấp

  TP.HCM hướng tới phát triển carbon thấp

  Thời gian qua, TP.HCM đã tích cực chuẩn bị các bước để hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, báo cáo và xây dựng kế hoạch cắt giảm phát thải theo yêu cầu của Chính phủ.
 • Thúc đẩy hợp tác công - tư trong xử lý nước thải

  Thúc đẩy hợp tác công - tư trong xử lý nước thải

  Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc thúc đẩy phương thức hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực xử lý nước thải là một hướng đi đầy triển vọng nhằm huy động nguồn lực dồi dào từ khối tư nhân.
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chính sách chưa đủ sức hấp dẫn

  Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chính sách chưa đủ sức hấp dẫn

  Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh ở các đô thị trên toàn quốc tăng trung bình 10%-16%/năm. Trong khi đó, giải pháp xử lý bằng cách chôn lấp đã trở nên quá lạc hậu, không phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại, thân thiện với môi trường.