"Liên Hà "

  • Phát triển thành phố trong thành phố nhìn từ các nước

    Phát triển thành phố trong thành phố nhìn từ các nước

    Mô hình đô thị vệ tinh ra đời vào cuối thế kỷ XIX cùng với ý tưởng “thành phố vườn” của Ebenezer Howard. Tác giả - một nhà hoạt động xã hội cho rằng cuộc sống tại các TP công nghiệp của nước Anh trở nên tồi tệ do ô nhiễm và mật độ dân số cao.