" TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam"