"Thương Huế"

  • Nan giải việc tái chế rác thải nhựa

    Nan giải việc tái chế rác thải nhựa

    Thời gian gần đây, kinh tế tuần hoàn được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nó được xem là một giải pháp góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tái chế nhựa được quan tâm hàng đầu nhưng lại không đơn giản.
  • Giữ lá phổi xanh của Thủ đô

    Giữ lá phổi xanh của Thủ đô

    UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp. Với việc công bố danh sách ao, hồ trên toàn TP không được phép san lấp cho thấy sự quyết tâm của chính quyền TP giữ lá phổi xanh cho Thủ đô.