"Trần Lương"

  • Kỳ vọng giá trị kiến trúc cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3

    Kỳ vọng giá trị kiến trúc cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3

    Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Giá trị kiến trúc cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 sau khi được hoàn thiện, được kỳ vọng không chỉ kết nối giao thông giữa TP Hạ Long với huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) mà còn có giá trị là điểm du lịch, ngắm cảnh và bảo tồn hệ sinh thái biển.