"N.P.D"

  • Vật liệu compostite sinh học cứng như nhôm và chắc như xương

    Vật liệu compostite sinh học cứng như nhôm và chắc như xương

    Khi nói đến các vật liệu có nguồn gốc thực vật, nhiều người sẽ hình dung ra thứ gì đó "xanh" nhưng không được chắc chắn. Tuy nhiên, vật liệu composite sinh học mới do nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thiết kế, được khẳng định là cứng như nhôm và chắc như xương.