"Anh Vũ "

  • Tạo cơ chế liên kết hiệu quả cho cảng biển vùng TP.HCM

    Tạo cơ chế liên kết hiệu quả cho cảng biển vùng TP.HCM

    Mặc dù đang chờ chủ trương chính thức từ Bộ KH-ĐT nhưng có thể nói việc đầu tư xây dựng cảng biển trung chuyển quốc tế trị giá 6 tỷ USD ở huyện Cần Giờ, TP.HCM đã được khẳng định. Làm thế nào để cảng này liên kết với các cảng hiện hữu, tạo được sức mạnh chung là điều mà nhiều chuyên gia băn khoăn.