Infographic

Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

10:47, 29/12/2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý IV các năm 2012-2013 và 2020-2022 và với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%).

Từ khóa quý iv kinh tế
Ý kiến của bạn