ISSN 2734-9888

Tính toán xoắn kiềm chế thanh thành mỏng tiết diện hở

Tính toán xoắn kiềm chế thanh thành mỏng tiết diện hở

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKhi mặt cắt ngang của thanh thành mỏng tiết diện hở bị xoay quanh trục thanh một góc kèm theo hiện tượng vênh, khi vênh bị ngăn cản thì trong thanh sẽ xuất hiện ứng suất pháp và ứng suất tiếp để chống lại mô men xoắn sinh ra thì đó gọi là xoắn kiềm chế.

Ý kiến của bạn