SỰ KIỆN: Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp, công nghệ thi công xây dựng trụ điện gió trên biển”