tốc độ tăng bình quân

  • Nâng cao năng suất lao động là 'mệnh lệnh' của đổi mới

    Nâng cao năng suất lao động là 'mệnh lệnh' của đổi mới

    Nghiên cứu báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sắp tới, nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra lo ngại là chỉ tiêu tăng năng suất lao động xã hội nhiều khả năng không đạt kế hoạch năm thứ 3 liên tiếp.