Chỉ đạo điều hành

Tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng trong 9 tháng năm 2023 đạt 6,17%

Tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng trong 9 tháng năm 2023 đạt 6,17%

Huy Thảo Huy Thảo - 18:25, 18/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ; bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ lớn, mục tiêu phát triển đề ra của Bộ Xây dựng được tập trung triển khai đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Những chuyển biến tích cực

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị, cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh, Bùi Xuân Dũng; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ...

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số lượng DN BĐS gia nhập và tái gia nhập thị trường ở mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42,6%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt khoảng 25,6m² sàn/người, tăng 0,1m² sàn/người so với năm 2022.

Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Tại các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị.

Đối với các địa phương khác, quy hoạch phân khu đạt khoảng 73%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 24% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt khoảng 98,9%.

Đồng thời, tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95,1%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022; ước đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2023...

Đối với các lĩnh vực công tác: xây dựng, hoàn thiện thể chế; quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, phát triển nhà ở và thị trường BĐS; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tái cơ cấu, cổ phần hóa DN..., Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng chất lượng, tiến độ đề ra.

Qua đó, về cơ bản các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Xây dựng đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Đánh giá về thị trường BĐS, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2023, số lượng DN gia nhập và tái gia nhập thị trường là 59,5 nghìn DN. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2022, khoảng 50,4 nghìn DN. Trong khi đó, thống kê của Bộ KH&ĐT cho thấy, có 6/17 ngành ghi nhận số lượng DN thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022.  

Tính đến nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án BĐS, Bộ Xây dựng đã xem xét, xử lý 123 văn bản. Trong đó, có 112 văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn và đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Báo cáo về việc triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”, Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo từ các địa phương, hiện có 52 dự án tại 19 tỉnh đủ điều kiện vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, nhu cầu vay vốn của 52 dự án này là hơn 25,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 49 dự án NƠXH với nhu cầu vay là hơn 24,6 nghìn tỷ đồng và 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay là hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.  

Đáng chú ý, trong quý III/2023, đã hoàn thành 5 dự án với quy mô 850 căn. Trong đó, có 2 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp với quy mô 336 căn; 3 dự án NƠXH cho công nhân với quy mô 514 căn.

Đối với công tác quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng liên tục có văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Mới đây, ngày 15/9/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4157/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở sau khi xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thương vong, cũng như gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

Thứ hai, tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Cùng đó, phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở công nhân KCN trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị.

Thứ ba, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững như hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển NƠXH, nguồn vốn, thông tin truyền thông hỗ trợ thị trường.

Thứ tư, về đầu tư công, nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ năm, thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn DN theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng văn bản pháp luật; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa DN các nước.

Triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ vốn ngân sách được phân bổ đối với các Chương trình, dự án ODA; dự án sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, nghiên cứu khoa học công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những kết quả mà ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đạt được trong 9 tháng năm 2023. Kết quả trên thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ, ngành Xây dựng đã đạt được kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đều đảm bảo kế hoạch, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực. Khẳng định sự nỗ lực, điều hành quản lý của từng đơn vị thuộc Bộ luôn chủ động nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Để triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao khắc phục những tồn tại, khó khăn, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác xây dựng pháp luật; Quy hoạch, phát triển đô thị; Nhà ở và thị trường BĐS, nhất là NƠXH; Công tác cải cách hành chính; Công tác thanh tra kiểm tra; Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...

 

Ý kiến của bạn