Tổng hội Xây dựng Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập

22:08 26/08/2022
Ngày 26/8 tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập 24/08/1982 – 24/08/2022.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; đại diện Bộ Nội Vụ, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ, thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN) qua các thời kỳ…

Tại buổi Lễ, TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch THXDVN đã báo cáo về quá trình hình thành và các thành tựu đã đạt được của THXDVN sau 40 năm xây dựng và phát triển.

Theo đó, THXDVN tiền thân là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam đã được thành lập theo quyết định số 145/BT ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

THXDVN là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện tập hợp đội ngũ trí thức trong lĩnh vực xây dựng bao gồm các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nhân thuộc cơ quan Trung ương Tổng Hội, các tổ chức hội chuyên ngành, Hội Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội viên tập thể và một số chi hội.

Trải qua bốn thập kỷ, THXDVN đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nơi tập hợp, tạo điều kiện để hội viên đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành xây dựng.

Đặc biệt, THXDVN là một đầu mối huy động chuyên gia để tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các đề tài, dự án lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành kỹ thuật của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Từ khi hình thành đến nay, THXDVN luôn là địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu khoa học, nơi tập trung cán bộ khoa học để có thể thường xuyên tiếp nhận, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học quốc gia, cầu nối quan trọng giữa các hội thành viên với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, giữa trung ương và địa phương.

Hoạt động tư vấn phản biện là một nhiệm vụ chính và quan trọng được THXDVN và các Hội thành viên thường xuyên tổ chức thực hiện và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

TS Đặng Việt Dũng cho biết, thời gian tới THXDVN sẽ tiếp tục kiện toàn và thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của THXDVN; Chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, các vướng mắc trong thực thi pháp luật, dự án, đề án lớn, quan trọng, đề xuất nhiệm vụ tư vấn phản biện.

Tập hợp trí thức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng, đào tạo và phổ biến kiến thức; Chủ động đề xuất tổ chức các hội thảo ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực chuyên môn xây dựng phát sinh trong đời sống xã hội. Cùng đó, tăng cường hợp tác quốc tế và đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Loa Thành...

Trải qua chặng đường 40 năm, THXDVN vinh dự đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, nhiều bằng khen, cờ của các bộ, ngành Trung ương và của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập THXDVN, TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch THXDVN, GS.TSKH Phạm Hồng Giang - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã trao bằng khen, quà lưu niệm vinh danh 20 đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ do các đơn vị trực thuộc Tổng hội thực hiện.

 

Bình luận