Dự án

TP Thanh Hóa sẽ có dự án nhà ở xã hội được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng

TP Thanh Hóa sẽ có dự án nhà ở xã hội được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 12/05/2022

Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa với 2.400 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Dự án rộng hơn 28 nghìn m2, chia làm 2 khu. Khu A có diện tích hơn 14 nghìn m2, khu B có diện tích hơn 13,9 nghìn m2. Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Trong đó, công trình nhà ở xã hội khu A gồm 02 khối nhà ở xã hội, mỗi khối cao 25 tầng. Công trình NOXH1 có diện tích hơn 1,2 nghìn m2. Công trình NOXH2 có diện tích hơn 4,1 nghìn m2. Diện tích cây xanh thể thao, sân đường nội bộ rộng hơn 8,6 nghìn m2.

Công trình nhà ở xã hội khu B gồm 02 khối nhà, mỗi khối cao 25 tầng. Công trình NOXH1 có diện tích hơn 1,3 nghìn m2. Công trình NOXH2 có diện tích 4 nghìn m2. Diện tích cây xanh thể thao, sân đường nội bộ rộng hơn 8,5 nghìn m2.

Dự kiến bố trí tại tầng 2, 3 của các tòa nhà chung cư là nơi đỗ xe, bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định tại Mục 2.2.17 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng).

Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 3.721 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 05 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư).

Dự kiến quý III/2022 - quý IV/2022 hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng dự án, các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan; Quý I/2023 - quý IV/2027 triển khai và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, quyết toán dự án theo quy định.

 

Ý kiến của bạn