TP Thủ Đức thành lập Thanh tra xây dựng đầu tiên tại TP.HCM

08:33 26/12/2023
Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội thanh tra địa bàn và Đội quản lý trật tự đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Thanh tra Xây dựng trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Đây là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện (TP Thủ Đức) đầu tiên ở TP.HCM, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) và Đội quản lý trật tự đô thị (thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức).  

Số lượng người làm việc do TP Thủ Đức quyết định theo số lượng được TP.HCM giao trong tổng số biên chế công chức hành chính hàng năm. Thời gian thực hiện việc chuyển tiếp 90 ngày, kể từ khi quyết định này có hiệu lực. 

Chủ tịch TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp TP Thủ Đức bàn giao toàn bộ hồ sơ, trụ sở, trang thiết bị, công việc của Đội thanh tra địa bàn về cho UBND TP Thủ Đức. Hướng dẫn địa phương thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Sau đó, trên cơ sở xác định vị trí việc làm sẽ có giải pháp điều chỉnh, sắp xếp, sử dụng số lượng người làm việc phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức.

Như vậy, TP Thủ Đức đã kiện toàn 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức, gồm: Văn phòng, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế, Phòng TN&MT, Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Phòng VHTT&DL, Phòng KH&CN, Phòng Quy hoạch - Xây dựng, Phòng Giao thông công chính, Trung tâm Hành chính công, Thanh tra xây dựng. 

Từ khóa tp thủ đức
Bình luận