TP.HCM: Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quản lý và khai thác nhà, đất

16:18 29/05/2022
UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác quỹ nhà, đất tạm quản lý, giữ hộ và Đề án sử dụng tài sản công.

Theo đó, trên địa bàn TP.HCM hiện có hơn 1.420 địa chỉ nhà đất được UBND thành phố tạm giao cho các tổ chức có chức năng (Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM, Công ty Kho bãi TP.HCM, công ty TNHH MTV dịch vụ công ích các quận huyện) cho thuê làm trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất.

Những nhà, đất trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 167/2017 và Nghị định 67/2021. Tuy nhiên, các nghị định này không quy định hình thức xử lý các nhà, đất được UBND TP. HCM giao đơn vị có chức năng cho thuê nhà, đất tạm quản lý cho thuê…

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, bổ sung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nhà đất giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý để khai thác tạo nguồn lực tài chính.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản với nội dung bổ sung quy định về hình thức đấu giá cho thuê tài sản. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy định, TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn tạm thời việc quản lý, khai thác đối với nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng cho thuê.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Bình luận