Thị trường

TP.HCM đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách phát triển nhà ở xã hội

Chính Khôi Chính Khôi - 07:02, 08/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Xây dựng TP.HCM đề xuất điều chỉnh dự kiến nguồn vốn ngân sách phát triển NƠXH từ 1.177 tỷ đồng lên 3.770 tỷ đồng.

Cụ thể, tờ trình của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND Thành phố cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt không có chỉ tiêu nhà ở công vụ, vì thế không bố trí nguồn vốn ngân sách.

Đồng thời, dự kiến nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng NƠXH thuộc sở hữu nhà nước chiếm 5% trong tổng số vốn dự kiến đầu tư xây dựng NƠXH tương ứng khoảng 1.177 tỷ đồng.

Trong đó, chủ yếu là để giải quyết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, không thể đi thuê, mua NƠXH do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Mặt khác, theo Chương trình Phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ- HĐND ngày 08/7/2022 thì chỉ tiêu nhà ở công vụ giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phát triển khoảng 1.400 m² sàn nhà ở công vụ.

TP HCM sẽ dành gần 38.000 tỷ xây nhà ở xã hội 5 năm tới - VnExpress
Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách phát triển NƠXH dự kiến khoảng 3.770 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025 và khoảng 8.640 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 nhằm đầu tư xây dựng NƠXH thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, cho thuê mua (bao gồm cả NƠXH cho công nhân).

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất điều chỉnh dự kiến nguồn vốn ngân sách phát triển NƠXH từ khoảng 1.177 tỷ đồng thành khoảng 3.770 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bổ sung vốn ngân sách để phát triển nhà ở công vụ khoảng 326 tỷ đồng vào kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM có 47 dự án NƠXH đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án NƠXH với quy mô 14.954 căn hộ. Giai đoạn từ 2021 đến nay, Thành phố đã triển khai 10 dự án NƠXH, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 260 căn hộ. 

Số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Thành phố xây dựng, phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra.

 

Ý kiến của bạn