Thị trường

TP.HCM: Giám sát các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM: Giám sát các dự án nhà ở xã hội

Thu Ngân Thu Ngân - 09:30, 14/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHĐND TP.HCM sẽ giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai, thực hiện các dự án NƠXH sau khi có Nghị quyết 10/2018 và Nghị quyết 30/2022 của HĐND Thành phố.

HĐND TP.HCM đã ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2025, bao gồm dự án NƠXH độc lập, nhà lưu trú công nhân và NƠXH được điều tiết trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Cụ thể, đối tượng giám sát trực tiếp là các Sở, ban, ngành, trong đó có Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Quận 7, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức...

Theo kế hoạch, HĐND TP.HCM sẽ giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai, thực hiện các dự án NƠXH sau khi có Nghị quyết 10/2018 và Nghị quyết 30/2022 của HĐND Thành phố.

Bên cạnh đó, giám sát kết quả tổ chức thực hiện đối với các dự án NƠXH trên địa bàn giai đoạn trên, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kế hoạch giám sát cũng cho biết, từ ngày 11/9 đến 15/9 sẽ tổ chức khảo sát đối với một số dự án được chọn và tổ chức giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị.

Ảnh minh họa: Internet.

Từ ngày 18/9 đến 29/9 tổ chức đoàn giám sát, khảo sát trực tiếp đối với các đối tượng giám sát. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND TP.HCM vào cuối năm 2023.

Số liệu từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án NƠXH với quy mô 14.954 căn hộ. Giai đoạn từ 2021 đến nay, Thành phố đã triển khai 10 dự án NƠXH, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 260 căn hộ.  

Trong khi đó, số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Thành phố xây dựng, phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra.

Triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người có thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030", ngày 21/7/2023, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức yêu cầu rà soát, ban hành quy trình giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn