Đô thị

TP.HCM: Hoàn chỉnh hệ thống công viên, cây xanh trong các dự án nhà ở

TP.HCM: Hoàn chỉnh hệ thống công viên, cây xanh trong các dự án nhà ở

Huyền Trang Huyền Trang - 07:01, 10/06/2022

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ rà soát các dự án phát triển nhà ở (các dự án đã có người dân vào sinh sống) nhưng chưa đầu tư xây dựng công viên, cây xanh hoặc đã đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp để yêu cầu các chủ đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ công viên, cây xanh trong dự án đúng quy mô trong đồ án quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản về việc phát triển không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Sở sẽ rà soát, lập danh mục các quỹ đất trống có thể trồng cây phủ xanh hoặc xây dựng công viên ngay như đất cây xanh công cộng (có nguồn gốc đất công), đất dự trữ giao thông; đất hành lang ven sông, kênh rạch, công trình công cộng.

Bên cạnh đó, sẽ rà soát các dự án phát triển nhà ở (các dự án đã có người dân vào sinh sống) nhưng chưa đầu tư xây dựng công viên, cây xanh hoặc đã đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp để yêu cầu các chủ đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ công viên, cây xanh trong dự án đúng quy mô trong đồ án quy hoạch xây dựng.

Mặt khác, Sở sẽ nghiên cứu các giải pháp gia tăng quỹ đất quy hoạch cây xanh công cộng cho TP, trong đó ưu tiên bổ sung quỹ đất tại các địa phương có tỉ lệ, quy hoạch chỉ tiêu cây xanh đầu người thấp.

Ngoài ra, đối với các dự án xây dựng mới khu đô thị, khu dân cư sẽ đề xuất tăng tỉ lệ, diện tích đất cây xanh công cộng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đối với các công viên cần xây dựng mới hoặc công viên hiện hữu cần nâng cấp sẽ tổ chức hướng dẫn lập phương án tổng mặt bằng công viên để làm cơ sở cho việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, đấu giá các dịch vụ khai thác trong công viên phù hợp với quy định.

 

Ý kiến của bạn