TP.HCM nghiên cứu cơ chế đặc thù để phát triển NƠXH

07:00 07/11/2023
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng NƠXH quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng NƠXH quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98.

Đồng thời, cập nhật, bổ sung các nội dung thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98 vào Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn TP.HCM do UBND Thành phố ban hành ngày 26/8/2022; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện chi tiết nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố. Mặt khác, rà soát danh mục các dự án nhà ở thương mại có nội dung thực hiện hoán đổi quỹ đất xây dựng NƠXH, xác định rõ thẩm quyền xem xét quyết định của Thủ tướng hay của UBND TP.HCM để tham mưu đảm bào đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận huyện và TP Thủ Đức cập nhật các dự án NƠXH theo đề nghị của Sở Xây dựng để tích hợp dữ liệu trên cổng thông tin điện tử, App thông tin quy hoạch TP.HCM của Sở QH-KT.

Ảnh minh họa: ITN.

Rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án NƠXH do Sở Xây dựng tổng hợp để nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về NƠXH.

Trong đó, cập nhật 88 vị trí đã có dự án và quy hoạch các vị trí mới theo từng khu vực phát triển đô thị và cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM để có cơ sở triển khai thực hiện.

Nhằm tháo gỡ, thúc đẩy phát triển NƠXH, đáp ứng đủ cho các nhóm đối tượng có nhu cầu, cuối tháng 10/2023 Sở Xây dựng TP.HCM đã có đề xuất cho phép thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc Thành phố để đầu tư, phát triển, quản lý NƠXH trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án NƠXH với quy mô 14,9 nghìn căn hộ. Giai đoạn từ 2021 đến nay, Thành phố đã triển khai 10 dự án NƠXH, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 260 căn hộ.  

Số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Thành phố xây dựng, phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra. Trên địa bàn Thành phố hiện có 6 dự án đủ điều kiện vay vốn gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng với tổng nhu cầu vay hơn 2,7 nghìn tỷ đồng.

Số liệu thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, từ năm 2021 đến hết quý II/2023, TP.HCM mới chỉ có 2 dự án NƠXH với quy mô 623 căn hộ được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, có 7 dự án NƠXH, nhà lưu trú cho công nhân đang thi công và 82 dự án đang được thống kê theo dõi trong kế hoạch phát triển. 

Các vấn đề bất cập trong phát triển NƠXH tại TP.HCM bao gồm: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, công tác này gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai chậm. 

Bên cạnh đó, các dự án quy mô trên 10 ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% xây dựng NƠXH, nhưng chủ đầu tư dự án còn chậm triển khai do nhiều lý do. Đồng thời, các bước thủ tục đầu tư dự án NƠXH vẫn còn phức tạp; một số đồ án quy hoạch xây dựng đô thị chưa bố trí quỹ đất cho loại hình nhà ở này.

 

Bình luận