Thị trường

TP.HCM phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH

TP.HCM phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 25/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Thành phố xây dựng, phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, theo kế hoạch, mục tiêu đề ra, trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM phát triển tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu m² sàn; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người.

Đối với nhà ở thương mại, Thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 15,5 triệu m² sàn, nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của hộ gia đình 32 triệu m² sàn, NƠXH 2,5 triệu m² sàn, nhà ở công 2 vụ 1.400 m².

Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tổng diện tích xây dựng mới đạt 15,3 triệu m², đạt 30,6% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025; diện tích ở bình quân tính đến tháng 6/2023 đạt 21,4 m²/người.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, TP.HCM xây dựng, phát triển được 32,6 nghìn m² sàn NƠXH, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra. 

Trong khi đó, nhà ở thương mại phát triển 3,9 triệu m² sàn, chiếm 25,1% so với chỉ tiêu đề ra; nhà ở riêng lẻ do dân tự xây phát triển 11,3 triệu m² sàn, chiếm 35,6% so với chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, đối với NƠXH, kết quả Thành phố phát triển được 32,6 nghìn m² sàn, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra.  

Như vậy, qua số liệu báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 vừa công bố, đồng thời với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, để đạt được chỉ tiêu đề ra tại thời điểm cuối nhiệm kỳ, TP.HCM phải nỗ lực phát triển khoảng 36,6 triệu m² sàn trong giai đoạn 2023-2025, tương đương mỗi năm phát triển bình quân khoảng 12,2 triệu m² sàn.

 

Ý kiến của bạn