Bất động sản

TP.HCM rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Chinh Nam Chinh Nam - 15:22, 26/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Xây dựng TP.HCM cho biết, việc rà soát quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại có diện tích trên 10 ha sẽ thúc đẩy chủ đầu tư triển khai nhanh. Nếu chủ đầu tư chậm triển khai hoặc không triển khai thì thu hồi giao cho chủ đầu tư có năng lực thực hiện.

Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình phát triển nhà ở trong quý I/2022 và giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đến cuối năm 2021 thành phố tăng thêm  4,7 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở  riêng lẻ là 3,37 triệu m² sàn, nhà ở từ 15 dự án được hoàn thành trong năm là 1,33 triệu m² sàn, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn TP là 196,53 triệu m² sàn diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 20,92 m² /người.

Theo Sở Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm 2022 TP phát triển thêm 1,5 triệu m² sàn nhà ở đạt 22,4% kế hoạch của năm.

Về việc rà soát quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại có diện tích trên 10 ha, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai nhanh, nếu chủ đầu tư chậm triển khai hoặc không triển khai thì thu hồi giao cho chủ đầu tư có năng lực thực hiện.

Cụ thể, qua rà soát có 33 dự án đầu tư nhà ở thương mại có diện tích trên 10 ha, có yêu cầu giành đất cho nhà ở xã hội với diện tích quy hoạch 1.651 ha, diện tích đất xây nhà xã hội khoảng 109 ha với quy mô 70.000 căn. Trong đó, đã có 14 dự án đã hoàn tất công tác đền bù giải tỏa với diện tích quy hoạch 435ha với diện tích xây dựng nhà ở xã hội 32 ha với số lượng 15.000 căn.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở trên địa bàn TP, công khai quy hoạch để doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin quy hoạch, rà soát quỹ đất để phát triển nhà ở… Sở Xây dựng kiến nghị các sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm theo quyết định của UBND TP.HCM.

 

Ý kiến của bạn