Đô thị

TP.HCM: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và đô thị

TP.HCM: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và đô thị

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:03, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP.HCM giao Sở Xây dựng và các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; báo cáo theo đề nghị của Bộ Xây dựng liên quan các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ ở cao…

Ngày 01/4, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Công điện số 991/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; các chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND TP về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn.

UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện báo cáo theo đề nghị của Bộ Xây dựng liên quan các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ ở cao…

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM và trước pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các vi phạm pháp luật về PCCC và trật tự xây dựng trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất...

Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực đô thị đã ổn định phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt, hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị, giấy phép xây dựng được cấp...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, đảm bảo việc xây dựng và sử dụng đúng quy định pháp luật; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định.

Ý kiến của bạn